Meritve razvitosti 2012
Meritve izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe

O meritvah izpolnjevanja pogojev 2012

Obvestila

Meritve razvitosti so potekale od ponedeljka, 24. septembra do petka, 5. oktobra 2012. Knjižnice so morale potrjene vprašalnike posredovati po pošti v Center za razvoj knjižnic do petka, 12. oktobra 2012.