Meritve razvitosti 2012
Meritve izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe

Obvestila

Meritve razvitosti so potekale od ponedeljka, 24. septembra do petka, 5. oktobra 2012. Knjižnice so morale potrjene vprašalnike posredovati po pošti v Center za razvoj knjižnic do petka, 12. oktobra 2012.