Meritve razvitosti 2012
Meritve izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe

Zakonske osnove


Center izvaja meritve o izpolnjevanju pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS 87/2001, 96/2002), Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS 73/2003, 70/2008) in Pravilnika o razvidu knjižnic (Uradni list RS 105/2003).