Meritve razvitosti 2012
Meritve izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe

Definicije


Definicije

Stanje popisa na dan 31.12.2011, stanje delavcev na dan 30.6.2011


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž |


Administrativno tehnični oziroma manipulativni delavci

so vsi zaposleni delavci na delovnih mestih, za katera se ne zahteva strokovnega bibliotekarskega izpita, ne glede na stopnjo izobrazbe. Sem spadajo delavci v upravi, administraciji, finančnem sektorju, ravno tako delavci, ki opravljajo računalniške storitve, delavci v knjižničnih skladiščih, manipulanti, vratarji ipd.

Aktualno gradivo

Gradivo vključeno v knjižnično zbirko razen gradiva, ki je kulturni spomenik. Kulturni spomenik brez posebnega postopka razglasitve je naslednje gradivo:
  • kodeksi, listine in drugo rokopisno ter knjižno, kartografsko, notno in podobno gradivo, nastalo pred letom 1800;
  • arhivski izvodi vseh publikacij, ki imajo značaj slovenike.