Meritve razvitosti 2012
Meritve izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe

Vzorci vprašalnikov

Specialne knjižnice
Splošne knjižnice - osrednje območne knjižnice
Splošne knjižnice - osrednje knjižnice
Splošne knjižnice - krajevne knjižnice
Splošne knjižnice - postajališča premičnih zbirk
Splošne knjižnice - bibliobusi